จุดประสงค์ของผู้สูงอายุที่ต้องการรับบริการบ้านคนชรา

จุดประสงค์ของผู้สูงอายุที่ต้องการรับบริการบ้านคนชรา

บ้านคนชรา

ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด โดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจอย่างในปัจจุบันที่มีความฝืดเคืองทางด้านการเงิน ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศแวดล้อมและโรคภัยไข้เจ็บทำให้หลาย ๆ คนเลือกที่จะไม่มีบุตรหลานสืบทอดสกุลต่อไป หรือมักไม่สร้างครอบครัวที่มีขนาดใหญ่มากนัก จึงทำให้ประชากรภายในประเทศนั้นมีอัตราที่ค่อนข้างลดลงกว่าในช่วงสมัยก่อน ทำให้เกิดจำนวนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันและมีหลายคนเข้ามาใช้บริการของบ้านคนชรา 

ซึ่งแต่ละคนนั้นมีจุดประสงค์การเข้ารับบริการที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเราสามารถแบ่งวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของผู้เข้ารับบริการได้ดังต่อไปนี้ 

  1. ผู้สูงอายุต้องการลดความวุ่นวายหรือภาระให้กับลูกหลาน ซึ่งแม้ความจริงแล้วการที่ได้ดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาใด ๆ สำหรับลูกหลานเลยแต่ผู้สูงอายุบางท่านมักจะมีแนวคิดที่ไม่อยากไปเพิ่มความลำบากให้กับลูกหลานจึงตัดสินใจที่จะเข้ารับบริการบ้านคนชราด้วยตนเอง ซึ่งการได้อยู่ที่สถานที่แห่งนี้จะมีการปรนนิบัติและดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้ลูกหลานที่อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านได้อย่างใกล้ชิดไม่ต้องเสียเวลาไปจ้างคนดูแลเพื่อเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ไม่ต้องสิ้นเปลือง แถมยังต้องเสี่ยงกับบุคคลผู้ไม่หวังดี เนื่องจากบ้านพักคนชรานี้จะมีคนดูแลที่มีจิตวิทยาในการดูแลสูง ดังนั้นในความคิดของผู้สูงอายุการไปเข้ารับบริการของบ้านคนชราจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดทั้งต่อตัวตนเองและลูกหลาน 
  1. ภายในบ้านคนชรามักจะมีคนดูแลเป็นจำนวนมากและมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เพียงพอต่อปริมาณของผู้สูงอายุ ทำให้สามารถดูแลทุกคนได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งในผู้สูงอายุบางท่านที่มีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวก็จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากคุณหมอหรือทีมพยาบาลต่าง ๆ ที่มีการซัพพอร์ตไว้ให้ทุกเมื่อ ทำให้ลูกหลานสามารถวางใจและลดความกังวลในเรื่องนี้ไปได้ค่อนข้างมากเพราะเหมือนมีคนดูแลอยู่ในสายตาตลอดเวลา 
  1. ความสุขของผู้สูงอายุบางท่านอาจจะเป็นการได้พบปะเพื่อนฝูงหรืออยู่ร่วมกับคนรุ่นราวคราวเดียวกัน ทำกิจกรรมด้วยกันหรือทำอะไรที่เหมือน ๆ กัน ต้องบอกเลยว่าหากผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเพียงลำพัง โดยที่ลูกหลานออกไปทำงาน อาจสร้างความเหงาเดียวดายให้กับท่านได้ การที่ได้ไปอยู่หรือได้ไปใช้บริการบ้านคนชรา จะทำให้ผู้สูงอายุได้พบกับเพื่อน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการออกกำลังกายหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ทำให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายและมีสุขภาพจิตที่ดีมากขึ้น เมื่อมีสุขภาพจิตที่ดีก็จะมีอารมณ์ที่ดีส่งผลให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนมากยิ่งขึ้น จึงไม่แปลกเลยที่ทุกครั้งที่ไปบ้านคนชราจะต้องเห็นรอยยิ้มของผู้สูงอายุเหล่านี้ จนอดที่จะยิ้มตามไม่ได้ แถมแต่ละคนอย่างสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานได้อีกนานแสนนาน 

Leave a Reply